Την Τετάρτη Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για την ΠΟΑΥ - Τα ΝΕΑ του Ξηρομέρου

ΡΟΗ

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

Την Τετάρτη Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για την ΠΟΑΥ

 
Αστακός, 11/11/2023
Αριθ. πρωτ.: 13881
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
Καλεί σε Τακτική Μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Νοεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
2. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων – Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987, έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
3. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/ΒΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής Μπαμπούρης Κων/νος).
4. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγήτρια Ταπραντζή-Πέττα Χριστίνα).
5. «Χορήγηση Άδειας χρήσεως Κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έτους 2023 σε κατάστημα κατηγορίας (ΚΑΔ) 56.10 – Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστιατορίων και Κινητών Μονάδων Εστίασης» που ανήκει στην Shahaj Yllka του Fatos, επί της κεντρικής πλατείας Κοιν. Κανδήλας Δήμου Ξηρομέρου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος).
6. Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για το έργο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (πκ2155002)» (2001ΣΕ05500002) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
7. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Ξηρομέρου με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ), με αντικείμενο "συνέχιση δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε χώρους συνάθροισης κοινού, αναμονής - μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημείων τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος" (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
8. Καθορισμός ενεργειών όσον αφορά την εφαρμογή της θεσμοθετημένης με Προεδρικό Διάταγμα ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας στο παράκτιο μέτωπο Αστακός - Μύτικας, σε συνέχεια της απόφασης 87/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Εισηγητής Δήμαρχος Ξηρομέρου).
 
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ –ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, χυδαία, συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά, σεξιστικά και μη κόσμια, δεν θα αναρτώνται.