Τα ΝΕΑ του Ξηρομέρου

ΡΟΗ

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

Έρχεται το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» – Τι περιλαμβάνει

Σάββατο, Φεβρουαρίου 10, 2024 0

 

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό 105,6 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης: «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θα προσδιοριστεί κατά την προκήρυξή του, που αναμένεται να υπογραφεί, προσεχώς, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) -τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά, αποδοτικού εξοπλισμού, που αφορά στα εξής:

 • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)
 • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
 • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών

 

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

 

Ύψος ενίσχυσης

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη: το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών (με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis).

Ειδικότερα, για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτών, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν, επίσης μέχρι 10.000 ευρώ ενίσχυση.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην ενίσχυση:

– δαπάνης εξοπλισμού:

 • αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
 • αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης
 • αγοράς έξυπνων συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

 

– δαπανών υπηρεσιών:

 • εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.)
 • έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση
 • υλοποίησης Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

 

Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης, και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης, βάσει της απόφασης ένταξης.

Η διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων σε κάθε αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έγκρισή της στο πρόγραμμα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», θα υποβάλουν όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, αίτηση χρηματοδότησης, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/). Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Περισσότερα...

Έκπτωση 34% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

Σάββατο, Φεβρουαρίου 10, 2024 0

 

Το νέο e-pass που προσφέρει η «Γέφυρα Α.Ε.» είναι το πρώτο στοχευμένο εκπτωτικό πακέτο που μειώνει την τιμή της διέλευσης από τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατά 34%.

Για το νέο εκπτωτικό πρόγραμμα για τα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, το οποίο έχει στο επίκεντρο τα ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, ενημέρωσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Γέφυρα Α.Ε.» Πάνος Λούκας και ο Τεχνικός Διευθυντής, Άρης Σταθόπουλος, μαζί με στελέχη της εταιρείας.

Μαζί τους, ήταν και η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου. Η κυρία Αλεξοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ξενάγησής της στον Εκθεσιακό χώρο και στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, που ακολούθησε, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή της, καθώς η «Γέφυρα Α.Ε.» «στηρίζει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης».  

Το νέο e-pass για τα ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα είναι το πρώτο στοχευμένο εκπτωτικό πακέτο, το οποίο μειώνει την τιμή της διέλευσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου κατά 34%. Θυμίζουμε ότι το σημερινό κόστος της διέλευσης ενός επιβατικού Ι.Χ. από την γέφυρα ανέρχεται στα €14,70. Με το νέο e-pass η διέλευση για τα ηλεκτρικά επιβατικά θα κοστίζει €9,70.

Οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων, από 1 Φλεβάρη του 2024 δικαιούνται έκπτωση 34% στις διελεύσεις από τα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

Περισσότερα...

Κούρδες στο ιρακινό Κουρδιστάν εναντίον των Τούρκων, θεών και δαιμόνων .....

Σάββατο, Φεβρουαρίου 10, 2024 0

 Ένας ολόκληρος λαός 40 εκατομμυρίων παραμένει χωρίς πατρίδα, ξεκληρίζεται από τους Τούρκους και η Παγκόσμια κοινή γνώμη δείχνει να αγνοεί το θέμα, αν και συντελείται μια γενοκτονία από τους ''εξπέρ'' του είδους Τούρκους.

Οι κούρδισσες γυναίκες πρωτοστατούν στους αγώνες παλεύοντας για μια ανεξάρτητη πατρίδα και ελευθερία , έχοντας απέναντί τους όχι μόνον την Τουρκία αλλά και το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία, που επ ουδενί θέλουν να χάσουν εδάφη τους που ανήκουν και κατοικούνται από τους Κούρδους, ανέκαθεν.

Περισσότερα...

ΣΒΕ: Τρομακτική η έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα – Αναγκαία η περαιτέρω μείωση εισφορών

Σάββατο, Φεβρουαρίου 10, 2024 0

 
Πηγή ; ΕΡΤnews

«Τρομακτική» είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ακόμα και ώριμες επενδύσεις, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας ή την ψηφιακή αναβάθμιση, να μη μπορούν να λειτουργήσουν, επειδή οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν το απαιτούμενο προσωπικό.

Οι ελλείψεις διαφέρουν ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, αφορούν όλες τις βαθμίδες εξειδίκευσης και γίνονται μεγαλύτερες όσο πιο απομακρυσμένη είναι μια περιοχή από το κέντρο. Ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αφορούν κυρίως εξειδικευμένο δυναμικό. Τα παραπάνω επισήμανε σήμερα η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Λουκία Σαράντη, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους, επισημαίνοντας μάλιστα ότι σε κάποιες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, οι επιχειρήσεις προσφέρουν υψηλούς μισθούς και παρόλα αυτά δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

Η κα Σαράντη γνωστοποίησε ότι ο ΣΒΕ ανέθεσε στην Deloitte την εκπόνηση έρευνας για τα βασικά θέματα και αδυναμίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως προς το ανθρώπινο δυναμικό ειδικά στη βιομηχανία. Η μελέτη θα παρουσιαστεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, με στόχο να λειτουργήσει σαν εργαλείο για το υπουργείο Εργασίας και να χρησιμεύσει ακολούθως σαν τη «μαγιά» για την αναβάθμιση και επικαιροποίηση δεξιοτήτων των εργαζομένων και την καλύτερη διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης και του ανθρώπινου δυναμικού με την αγορά εργασίας.

Απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων, η πρόεδρος του ΣΒΕ αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη περαιτέρω μείωσης του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις («έγινε από το κράτος κάποια μείωση των εργοδοτικών εισφορών, αλλά ήταν πολύ μικρή»), αλλά και στο υψηλό κόστος ενέργειας, που αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για τις ελληνικές βιομηχανίες και την ανταγωνιστικότητά τους, το οποίο γιγαντώθηκε με την κρίση στην Ουκρανία. Πρόσθεσε δε ότι -ανάλογα με το μοντέλο- μια βιομηχανία στην Ελλάδα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 30% ακριβότερα σε σχέση με μια γερμανική. Μάλιστα, κατά την κα Σαράντη, οι αγρότες έχουν δίκιο όταν διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος της ενέργειας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η επιχειρηματίας και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως αυτές εκδηλώθηκαν μεταξύ άλλων σε ‘Εβρο και Θεσσαλία, με τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Εκτίμησε δε ότι ένα μεγάλο ποσοστό μεταποιητικών επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων έχει επηρεαστεί και πολλές έχουν στραφεί πλέον σε εισαγωγές πρώτων υλών όπως το γάλα και το σιτάρι, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν είναι επαρκής μετά τις καταστροφές.

Η κα Σαράντη διατύπωσε ακόμα την εκτίμηση ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, παρότι στη σωστή κατεύθυνση γιατί πατάσσει τη μαύρη και αδήλωτη εργασία, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «έως και αναχρονιστική», καθώς δημιουργεί «πάρα πολλές δυσκολίες», ιδίως σε περιπτώσεις εργαζομένων με αυξημένη κινητικότητα και ευέλικτο ωράριο εργασίας (π.χ., φορτοεκφορτώσεις, εργοτάξια κτλ).

Η πρόεδρος του ΣΒΕ υποστήριξε ακόμα ότι οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ, αλλά και προγραμμάτων όπως το «Ελλάδα 2.0» ή του αναπτυξιακού νόμου δεν λειτουργούν σωστά, αφού ορισμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτά και άλλες είναι αναγκασμένες να περιμένουν επί μακρόν για την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεών τους. «Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα αφορούν τους κρίσιμους στόχους της πράσινης μετάβασης και της ψηφιακής αναβάθμισης. Το καλό είναι ότι τα προγράμματα είναι στοχευμένα στις ανάγκες του σήμερα, την ψηφιακή αναβάθμιση και την πράσινη μετάβαση. Το κακό είναι ότι δεν “περπατάνε” γρήγορα» είπε.

Ερωτηθείσα αν είναι αισιόδοξη ότι η ελληνική βιομηχανία θα διατηρήσει την ανθεκτικότητά της, σε μια περίοδο έλλειψης εργατικού δυναμικού, ακριβής ενέργειας και ανεπαρκών δικτύων δεδομένων και ηλεκτρισμού, η κα Σαράντη απάντησε: «Η λογική λέει ότι δεν θα έπρεπε να είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, η πρακτική όμως είναι διαφορετική. Οι ελληνικές βιομηχανίες πέρασαν τη βαριά οικονομική κρίση, τον κορονοϊό, ήρθε μετά και ο πόλεμος στην Ουκρανία και όμως υπάρχουν και λειτουργούν, χάρη στις θυσίες των επιχειρηματιών και των εργαζομένων. Άρα υπάρχει ανθεκτικότητα. Η κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ανέστησε μια πτωχευμένη χώρα, που έχει πλέον ρυθμούς ανάπτυξης πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αν αρχίσουν να υλοποιούνται ακόμα περισσότερα, θα μπορούμε να στηρίζουμε πλέον την αισιοδοξία περισσότερο στη λογική» υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που βγάζουν υπερκέρδη εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, η κα Σαράντη εκτίμησε πως είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, λέγοντας πως είναι άδικο να γενικεύουμε και τονίζοντας ότι χρειάζεται να ελεγχθεί «ο πληθωρισμός απληστίας». Αναφερόμενη στο 2024, επισήμανε πως στόχος της διοίκησης του ΣΒΕ είναι να γίνει ακόμα πιο χρήσιμος στις επιχειρήσεις-μέλη του, ενώ επισήμανε ότι την ερχόμενη Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου ο σύνδεσμος, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, διοργανώνει -αποκλειστικά για τα μέλη του- εκδήλωση για την ψηφιακή κάρτα, με ομιλήτριες την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου και τη γενική γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Άννα Στρατινάκη. Παράλληλα, συνεχίζεται η πρωτοβουλία «ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΒΕ», με επόμενο επίτιμο καλεσμένο τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Bespoke SG, ο οποίος θα μιλήσει για την επαγγελματική του πορεία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνάντησε.

Περισσότερα...

ΕΛΛΑΔΑ : Το πλοίο, που έπεσε στην Ξέρα έτοιμο να βουλιάξει !